Mantelzorgondersteuning

Naam verwerking: 
Mantelzorgondersteuning
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
informatie t.b.v. aanvraag mantelzorgondersteuning
Betrokkenen: 
aanvrager, persoon die mantelzorg ontvangt
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, geboortedatum
Herkomst: 
Aanvrager, BRP
Ontvangers: 
team WMO, Team FA, team juridische en veiligheidszaken
Bewaartermijn: 
5 jaar na beeindiging
Verwerker: 
Centric