Mantelzorg

Ondersteuning

Als mantelzorg zwaar wordt kan het zijn dat er behoefte is aan ondersteuning. De gemeente kan u daarbij helpen.

Heeft u wat meer tijd voor uzelf nodig maar vindt u het moeilijk deze tijd echt ook te nemen? Of maakt u zich zorgen over hoe het met uw dierbare moet als u een keer op vakantie wil? Met deze en andere vragen kunt u terecht bij Loket Wmo.

U kunt ondersteuning krijgen in de vorm van:

Informatie en advies

 • spreekuur van de wijkteams / huisbezoek medewerker gemeente
 • over bijvoorbeeld regelingen, voorzieningen en procedures
 • themabijeenkomst en cursussen van onze partners
 • de nieuwsbrief mantelzorg

Emotionele ondersteuning

 • een luisterend oor
 • ontspannende activiteiten (Clup Welzijn)

Praktische steun

 • hulp bij het invullen formulieren
 • bemiddeling, bijvoorbeeld bij de werkgever

Registratie

U kunt er ook voor kiezen om u bij het Loket Wmo te laten registeren als mantelzorger.

Als geregistreerd mantelzorger wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten die voor mantelzorgers worden georganiseerd over

 • de dag van de mantelzorger en
 • het mantelzorgcompliment.

Ook ontvangt u de nieuwsbrief.

Als geregistreerd mantelzorger bent u niet automatisch aangemeld voor het mantelzorgcompliment.

Dag van de mantelzorg

De jaarlijkse Dag van de mantelzorg vindt in Purmerend plaats op vrijdag 8 november in de middag in de hal van het stadhuis. De organisatie is in handen van Clup Welzijn.

De afgelopen jaren hebben we mantelzorgers op deze dag verrast met een cadeau bon. Elk jaar word hier opnieuw naar gekeken en worden alle geregistreerde mantelzorgers hierover tijdig geïnformeerd.

Compliment

Met het mantelzorgcompliment wil het college van burgemeester en wethouders hun waardering uitspreken voor het werk dat mantelzorgers doen.

Voor 2019 is deze waardering maximaal € 150,00. Afhankelijk van het aantal aanvragen kan het bedrag lager worden.

De aanvraag moet worden ingediend door de ontvanger van mantelzorg (hulpvrager). Een aanvraag kan tot en met 31 december 2019 worden ingediend.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het compliment moet u voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • U woont en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Purmerend.
 • U krijgt hulp of zorg van iemand (de mantelzorger) zonder deze persoon daarvoor te betalen. Hulp die al betaald wordt uit bijvoorbeeld een Persoonsgebonden budget (Pgb), is dus geen mantelzorg.
 • De mantelzorger levert de hulp al langer dan drie maanden achter elkaar in het jaar van aanvraag en meer dan vier uur per week.
 • De mantelzorger doet meer voor u dan de dagelijkse (gebruikelijke) hulp of zorg, die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar normaal gesproken bieden.
 • De mantelzorger staat geregistreerd in het mantelzorgregister van de gemeente Purmerend
 • U kunt per jaar maar één mantelzorgcompliment aan iemand geven.
 • Een mantelzorger kan maximaal maar één mantelzorgcompliment per jaar krijgen, ook al biedt deze aan meer personen mantelzorg.

Een formulier kunt u aanvragen bij Loket Wmo 0299 - 452 555.