Mantelzorg

Ondersteuning

Als mantelzorg zwaar wordt kan het zijn dat er behoefte is aan ondersteuning. De gemeente kan u daarbij helpen.

Heeft u wat meer tijd voor uzelf nodig maar vindt u het moeilijk deze tijd echt ook te nemen? Of maakt u zich zorgen over hoe het met uw dierbare moet als u een keer op vakantie wil? Met deze en andere vragen kunt u terecht bij Loket Wmo.

U kunt ondersteuning krijgen in de vorm van:

Informatie en advies

 • spreekuur van de wijkteams / huisbezoek medewerker gemeente
 • over bijvoorbeeld regelingen, voorzieningen en procedures
 • themabijeenkomst en cursussen van onze partners
 • de nieuwsbrief mantelzorg

Emotionele ondersteuning

 • een luisterend oor
 • ontspannende activiteiten (Clup Welzijn)

Praktische steun

 • hulp bij het invullen formulieren
 • bemiddeling, bijvoorbeeld bij de werkgever

Registratie

U kunt er voor kiezen om u bij het Loket Wmo te laten registeren als mantelzorger.

Als geregistreerd mantelzorger:

 • wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten die voor mantelzorgers worden georganiseerd
 • ontvangt u informatie over de dag van de mantelzorg
 • wordt u minimaal één keer per jaar gebeld door de mantelzorgregisseur van de gemeente Purmerend

Registratie

Dag van de mantelzorg

De jaarlijkse Dag van de mantelzorg vindt dit jaar plaats op 10 november. De organisatie voor Purmerendse mantelzorgers is in handen van Clup Welzijn.

Samen met de gemeente wordt gekeken naar een leuke een zinvolle invulling van deze dag. Geregistreerde mantelzorgers krijgen hierover ruim van tevoren meer informatie.

Compliment

Krijgt u al langere tijd mantelzorg van iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u deze persoon in het zonnetje zetten door hem of haar een mantelzorgcompliment te geven. Voor dit jaar is het compliment, afhankelijk van het aantal aanvragers, maximaal € 100. Heeft u half maart al een brief ontvangen van de gemeente waarin staat dat u het mantelzorgcompliment 2021 automatisch ontvangt eind van het jaar? Dan hoeft u geen aanvraag meer te doen.

Wilt u uw mantelzorger een compliment geven? Dit zijn de voorwaarden:

 • U woont en staat ingeschreven in de gemeente Purmerend.
 • U krijgt hulp of zorg van iemand (de mantelzorger) zonder dat u deze persoon daarvoor betaalt. Hulp die betaald wordt uit bijvoorbeeld een Persoonsgebonden budget (Pgb) is dus geen mantelzorg.
 • De mantelzorger levert de hulp al langer dan 3 maanden achter elkaar in het jaar van aanvraag en méér dan 4 uur per week.
 • De mantelzorger doet méér voor u dan de dagelijkse (gebruikelijke) hulp of zorg, die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar normaal gesproken bieden.
 • De mantelzorger staat geregistreerd in het mantelzorgregister van de gemeente Purmerend en ontvangt per jaar maximaal 1 compliment, ook al biedt deze aan meer personen mantelzorg.

Hoe werkt het?

 • U kunt per jaar 1 mantelzorgcompliment aan iemand geven.
 • Per adres kan maar 1 mantelzorgcompliment worden aangevraagd.

Denkt u in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment? Neemt u dan contact op met het Loket Wmo. U kunt bellen (0299 452555) van maandag t/m donderdag tussen 9:00 -15:00 uur; op vrijdag tussen 09:00 -13:00 uur

U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd. Dit formulier vult u naar waarheid in en stuurt u naar Loket Wmo, Postbus 15, 1440 AA Purmerend. Dit kan tot en met 31 december 2021. Na binnenkomst van uw aanvraag krijgt u binnen circa 8 weken schriftelijk bericht over ons besluit.

Heeft u ook in 2020 het mantelzorgcompliment ontvangen? Dan hoeft u geen aanvraag te doen.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Loket Wmo:

0299 – 452 555, maandag tot en met donderdag 9:00 – 15:00 uur, vrijdag 9:00 – 13.00 uur

E-mail : loketwmo@purmerend.nl