Mantelzorg

Ondersteuning

Als mantelzorg zwaar wordt kan het zijn dat er behoefte is aan ondersteuning. De gemeente kan u daarbij helpen.

Heeft u wat meer tijd voor uzelf nodig maar vindt u het moeilijk deze tijd echt ook te nemen? Of maakt u zich zorgen over hoe het met uw dierbare moet als u een keer op vakantie wil? Met deze en andere vragen kunt u terecht bij Loket Wmo.

U kunt ondersteuning krijgen in de vorm van:

Informatie en advies

 • spreekuur van de wijkteams / huisbezoek medewerker gemeente
 • over bijvoorbeeld regelingen, voorzieningen en procedures
 • themabijeenkomst en cursussen van onze partners
 • de nieuwsbrief mantelzorg

Emotionele ondersteuning

 • een luisterend oor
 • ontspannende activiteiten (Club Welzijn)

Praktische steun

 • hulp bij het invullen formulieren
 • bemiddeling, bijvoorbeeld bij de werkgever

Registratie

U kunt er ook voor kiezen om u bij het Loket Wmo te laten registeren als mantelzorger.

Als geregistreerd mantelzorger wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten die voor mantelzorgers worden georganiseerd over

 • de dag van de mantelzorger en
 • het mantelzorgcompliment.

Ook ontvangt u de nieuwsbrief.

Als geregistreerd mantelzorger bent u niet automatisch aangemeld voor het mantelzorgcompliment.

Dag van de mantelzorg

Elk jaar op 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. We werken hiervoor samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties bij ons in de regio.

Dit jaar stellen we voor mantelzorgers verschillende cadeaubonnen beschikbaar om de mantelzorger te verwennen. Men kan een kiezen uit een slijterij bon, bloemenbon, chocolaterie bon, drogisterij bon of een VVV bon. Geregistreerde mantelzorgers ontvangen daarover in oktober bericht.

Compliment

Afhankelijk van het aantal aanvragers, kan de hoogte van het Mantelzorgcompliment per jaar verschillen. Het Mantelzorgcompliment 2018 bedraagt maximaal € 200 per huishouden. Dit bedrag is voor uw mantelzorger(s) als blijk van waardering.

Wie dient de aanvraag in

De hulpvrager dient de aanvraag in. Voldoet u als hulpvrager aan de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in. Bij het loket Wmo kunt u ook een formulier aanvragen.

Wanneer dient u de aanvraag voor 2018 in

De aanvraag kan tot en met 31 december 2018 worden ingediend. Na de ontvangst van uw aanvraag nemen wij binnen 8 weken een beslissing. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Eind 2018 wordt het Mantelzorgcompliment op uw rekening overgemaakt.

Voorwaarden

 • U bent woonachtig en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen in de gemeente Purmerend.
 • U bent niet opgenomen in een instelling in de zin van de Wet langdurige zorg.
 • De hulp die u ontvangt komt voort uit een directe relatie tussen u en de mantelzorger, bijvoorbeeld hulp voor een partner, kind, familie, buren of vrienden. Dus krijgt u hulp van een vrijwilligersorganisatie zoals een maatjesproject, sociaal bezoek of dergelijke, dan geldt dat niet als mantelzorg.
 • De hulp die u ontvangt is méér is dan de dagelijkse hulp die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar onderling horen te bieden. Het gaat dus om méér dan deze gebruikelijke hulp.
 • Er is sprake van boven gebruikelijke hulp bij minderjarige kinderen als een kind op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in chronische situaties redelijkerwijs méér hulp nodig heeft dan een kind van dezelfde leeftijd zonder beperkingen.
 • U zou op grond van uw beperking(en) in aanmerking kunnen komen voor een indicatie voor betaalde zorg, hulp of begeleiding vanuit de zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  of de Wet langdurige zorg (Wlz). Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, het bieden van vervoer, het doen van administratie.
 • U betaalt de mantelzorger niet voor de geboden hulp.
 • U krijgt deze hulp minimaal 4 uur per week en al langer dan 3 maanden.