Mantelzorg

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Ondersteuning

Als mantelzorg zwaar wordt kan het zijn dat er behoefte is aan ondersteuning. De gemeente kan u daarbij helpen.

Heeft u wat meer tijd voor uzelf nodig maar vindt u het moeilijk deze tijd echt ook te nemen? Of maakt u zich zorgen over hoe het met uw dierbare moet als u een keer op vakantie wil? Met deze en andere vragen kunt u terecht bij Loket Wmo.

U kunt ondersteuning krijgen in de vorm van:

Informatie en advies

  • spreekuur van de wijkteams / huisbezoek medewerker gemeente
  • over bijvoorbeeld regelingen, voorzieningen en procedures
  • themabijeenkomst en cursussen van onze partners
  • de nieuwsbrief mantelzorg

Emotionele ondersteuning

  • een luisterend oor
  • ontspannende activiteiten (Clup Welzijn)

Praktische steun

  • hulp bij het invullen formulieren
  • bemiddeling, bijvoorbeeld bij de werkgever

Registratie

U kunt er ook voor kiezen om u bij het Loket Wmo te laten registeren als mantelzorger.

Als geregistreerd mantelzorger wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten die voor mantelzorgers worden georganiseerd over

  • de dag van de mantelzorger en
  • het mantelzorgcompliment.

Ook ontvangt u de nieuwsbrief.

Als geregistreerd mantelzorger bent u niet automatisch aangemeld voor het mantelzorgcompliment.

Dag van de mantelzorg

De jaarlijkse Dag van de mantelzorg vindt dit jaar plaats op 10 november. De organisatie voor Purmerendse mantelzorgers is in handen van Clup Welzijn.

Samen met de gemeente wordt gekeken naar een leuke een zinvolle invulling van deze dag. Geregistreerde mantelzorgers krijgen hierover ruim van tevoren meer informatie.

Compliment

Met het mantelzorgcompliment wil het college van burgemeester en wethouders hun waardering uitspreken voor het werk dat mantelzorgers doen.

Vanaf 1 oktober leest u hier hoe u het mantelzorgcompliment 2020 kunt aanvragen.