Machtigingenlijst

Naam verwerking: 
Machtigingenlijst
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Toestemming, Wettelijke verplichting
Doel: 
inzicht houden in wie er gemachtigd zijn
Betrokkenen: 
ambtenaren van de gemeente of inhuur die op de machtigingslijst staan
Persoonsgegevens: 
naam, Geslacht
Herkomst: 
ambtenaren van de gemeente, teammanager
Ontvangers: 
gerechtelijke instanties
Bewaartermijn: 
tot direct na vaststelling
Verwerker: 
nee