Luitje Broekemastraat 35

Het pand aan de Luitje Broekemastraat 35 wordt tijdelijk gebruikt door stichting Clup en wordt bewoond door twee mensen. De gemeente is van plan het huidige pand te slopen. Voor de bewoners van het schoolgebouw wordt een andere woonplek gezocht.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden?

Voor Luitje Broekemastraat 35 is het beoogde programma woningbouw van maximaal 12 appartementen.

Tijdlijn

  • In de raadsvergadering van 26 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het aangewezen bouwvlak op de locatie Luitje Broekemastraat minimaal zal worden gehalveerd, zodat ruimte voor het goed gebruikte speelveld en de bomenrij behouden blijft.
  • De plannen zijn verder uitgewerkt en op 26 november 2019 aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen.

  • Op 2 september 2020 is er een bewonersavond geweest. Deze werd live uitgezonden via ons Youtube-kanaal. Tijdens en na de bewonersavond hebben omwonenden vragen gesteld over het project. Deze hebben we gebundeld en beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden hier terugvinden.

  • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari 2021 konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties.

  • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen. U vindt hier uitgebreidere informatie over het participatieproces.

  • Het wijzigen van het bestemmingsplan is ook weer een beslissing van de gemeenteraad. De volgende stap is dat het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt. We informeren omwonenden als het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Onderzoeken voor deze locatie

Ga naar (de samenvatting van) alle onderzoeken

Afbeelding van het stappenplan met de onderdelen participatie, besluitvorming, planvorming en inspraak. Momenteel zijn we bij stap 11 van 19. Stap 10 was het vaststellen van het schetsontwerp in de raad. Stap 11 is dat op basis van dat ontwerp het bestemmingsplan wordt opgesteld. We informeren omwonenden als het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, zodat zij hierop kunnen reageren.

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Zuid
Aantal woningen: 
12