Luitje Broekemastraat 35

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Zuid
Aantal woningen: 
15
Beschrijving van het project: 

Het pand aan de Luitje Broekemastraat 35 wordt tijdelijk gebruikt door stichting Clup en wordt bewoond door twee mensen. De gemeente is van plan het huidige pand te slopen. Voor de bewoners van het schoolgebouw wordt een andere woonplek gezocht.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden?

Voor Luitje Broekemastraat 35 is het beoogde programma woningbouw van ca. 15 appartementen aangevuld met een maatschappelijke voorziening.

Vervolg

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten dat het aangewezen bouwvlak op de locatie Luitje Broekemastraat minimaal zal worden gehalveerd, zodat ruimte voor het goed gebruikte speelveld en de bomenrij behouden blijft.
  • 26 november 2019 - De plannen zijn verder uitgewerkt en aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen.
    Bekijk de verschillende varianten.

  • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl