Loket Jeugd

Over Loket Jeugd

Voor alle vragen met betrekking tot jeugd voor ouders, professionals en andere betrokkenen. Loket Jeugd kan u verder helpen naar hulpverlening voor zowel vrij toegankelijke als ingekochte jeugdhulp.

Jeugdteams

Voor advies en hulp dichtbij huis kunnen ouders en professionals terecht bij het jeugdteam. Het jeugdteam bestaat uit verschillende samenwerkende instanties die jeugdhulp bieden. Via huisartsen, scholen, consultatiebureau en ook Loket Jeugd kunt u hier terecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket Jeugd

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam of CJ&G, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg het AKJ. Lees verder op de website AKJ

Preventieve jeugdbescherming

Gezinnen waar op veel gebieden problemen spelen en waarbij sprake is van onveiligheid of geweld kunnen in aanmerking komen voor preventieve jeugdbescherming.
 
Preventieve jeugdbeschermers geven intensieve ondersteuning in een gezin. Zij zijn tijdelijk (maximaal 1 jaar) betrokken bij het gezin.

Het doel is om samen met de ouders, de jeugdige en hulporganisaties een gezinsplan op te stellen, om het geweld en/of de onveiligheid te doen stoppen. Op zo’n manier dat het gezin de regie over het eigen bestaan kan hervinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team preventieve jeugdbescherming via jeugdpreventie@purmerend.nl Wij nemen dan zo spoedig mogelijk per email of telefonisch contact met u op.