Ligplaatsvergunning historisch woonschip

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Voor het bewonen van een historisch schip heeft u een ligplaatsvergunning nodig.

Wat u moet weten

 • Een ligplaatsvergunning is persoonsgebonden, gekoppeld aan een bestaand historisch woonschip op een specifieke locatie en is geldig voor onbepaalde tijd. 
 • Wanneer u door aankoop van een bestaand historisch woonschip (met ligplaatsvergunning op een specifieke locatie) eigenaar bent geworden moet u een nieuwe ligplaatsvergunning aanvragen.

Neem contact op met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor verplichte vergunningen; o.a. voor het plaatsen van opstallen en het aanbrengen van beschoeiing of steiger, een privaatrechtelijke regeling voor wat betreft de waterkering in de Where.

Vervanging historische woonschip

Bij vervanging van een historisch woonschip door een ander historisch woonschip moet u als eigenaar een nieuwe ligplaatsvergunning. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het wegvoeren van het oude historisch woonschip en het aanvoeren van het nieuwe historisch woonschip. Pas na het verlenen van een nieuwe ligplaatsvergunning kunt u starten met het vervangen van het hisotrisch woonschip.

Locaties

 • 8 ligplaatsen aan de Purmerdijk t/o 1
 • 1 ligplaats bij Wagenweg 7
 • 1 ligplaats nabij Wagenweg 7
 • 1 ligplaats aan de Wherekant 1

De historische woonschepen bevinden zich in de Purmerringvaart en de Where. Het aantal ligplaatsen op deze locaties is gelimiteerd. Van een uitbreiding van ligplaatsen is geen sprake.

Kosten

Leges € 414,40

Aanvragen

De aanvraag voor een ligplaatsvergunning dient u in bij team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

 • aanvraagformulier Ligplaatsvergunning historisch woonschip (pdf)

De aanvraag ligplaatsvergunning wordt getoetst aan:

 • het bestemmingsplan
 • openbare orde en veiligheid
 • bescherming volksgezondheid
 • bescherming milieuhygiëne
 • bescherming uiterlijk aanzien van de gemeente