Ligplaatsvergunning

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Voor het bewonen van een woonschip heeft u een ligplaatsvergunning nodig.

Wat u moet weten

 • Een ligplaatsvergunning is persoonsgebonden, gekoppeld aan een bestaand woonschip op een specifieke locatie en is geldig voor onbepaalde tijd. 
 • Wanneer u door aankoop van een bestaand woonschip (met ligplaatsvergunning op een specifieke locatie) eigenaar bent geworden moet u een nieuwe ligplaatsvergunning aanvragen.
 • Voor het verbouwen of vervangen van een woonschip heeft u daarnaast ook een omgevingsvergunning nodig. 

Neem contact op met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor verplichte vergunningen; o.a. voor het plaatsen van opstallen en het aanbrengen van beschoeiing of steiger, een privaatrechtelijke regeling voor wat betreft de waterkering in de Where.

Vervanging woonschip

Bij vervanging van een oud woonschip door een nieuwe moet u als eigenaar een nieuwe ligplaatsvergunning en een omgevingsvergunning aanvragen. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het wegvoeren van het oude woonschip en het aanvoeren van het nieuwe woonschip. Pas na het verlenen van een nieuwe ligplaatsvergunning en omgevingsvergunning kunt u starten met het vervangen van het woonschip.

Verbouwing woonschip

Bij een verbouwing waardoor de omvang van het woonschip en/of de ligplaats wijzigt moet u als eigenaar een nieuwe ligplaatsvergunning  en een omgevingsvergunning aanvragen. Pas na het verlenen van een nieuwe ligplaatsvergunning en omgevingsvergunning kunt u starten met de verbouwing.

Locaties

 • Wheredijk W 1 t/m W 100
 • Overweersepolderdijk W 37A t/m W 37F 

Het aantal ligplaatsen op deze locaties is gelimiteerd, van een uitbreiding van ligplaatsen voor nieuwe woonschepen is geen sprake.

Historische woonschepen

 • 8 ligplaatsen aan de Purmerdijk t/o 1
 • 1 ligplaats aan de Purmerdijk 10
 • 1 ligplaats bij Wagenweg 7
 • 1 ligplaats nabij Wagenweg 7
 • 1 ligplaats aan de Wherekant 1

Kosten

Leges € 414,40

Aanvragen

De aanvraag voor een ligplaatsvergunning dient u in bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

 • aanvraagformulier Ligplaatsvergunning woonschip (pdf)
 • aanvraagformulier Ligplaatsvergunning historisch woonschip (pdf)
 • aanvraagformulier Ligplaatsvergunning woonschip i.v.m. vervangen / verbouwen (pdf)

De aanvraag ligplaatsvergunning wordt getoetst aan:

 • het bestemmingsplan
 • openbare orde en veiligheid
 • bescherming volksgezondheid
 • bescherming milieuhygiëne
 • bescherming uiterlijk aanzien van de gemeente

Een aanvraag ligplaatsvergunning voor historische schepen wordt ook door de Commissie Historische Schepen op welstandelijke aspecten getoetst.