Leges

Naam verwerking: 
Leges
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Heffingsambtenaar
Team: 
Belastingen / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Opleggen divers soorten aanslagen Leges
Betrokkenen: 
belastingplichtige
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats
Herkomst: 
Burgerzaken, DIV, VBA, Wonen, Vastgoed, Team programmering & Planning, GOUW belastingen
Ontvangers: 
uitvoerende teams
Verwerker: 
Gouw