Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Naam verwerking: 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Heffingsambtenaar
Team: 
Belastingen / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Toestemming, Wettelijke verplichting
Doel: 
Beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek
Betrokkenen: 
aanvrager, meerderjatrige huisgenoten, minderjarige huisgenoten
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, inkomsten
Herkomst: 
BRP, KvK, kadaster, inlichtingenbureau, WMO, HHNK, team Werk & Inkomen, zelfstandigenloket, bewindvoerders
Ontvangers: 
HHNK, inlichtingenbureau, Team Werk&Inkomen, zelfstandigenloket, bewindvoerders
Bewaartermijn: 
5 jaar na einde belastingjaar waarin de kwijtschelding is aangevraagd
Verwerker: 
Gouw