Kortdurend verblijf

Wat u moet weten

Kortdurend verblijf is bedoeld voor personen die thuis wonen maar permanent toezicht nodig hebben, ook ‘s nachts. U komt in aanmerking voor logeren als daarmee overbelasting van de mantelzorger kan worden voorkomen.

Veelal vindt logeren plaats in een instelling.

Voorwaarden

Voor deze maatwerkvoorziening komt u  pas in aanmerking als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt  zijn.

Logeren kan maximaal 20 etmalen per jaar.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor deze Wmo voorziening geldt een eigen bijdrage. U betaalt € 17,50 per 4 weken.

U krijgt hiervoor een factuur van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Wie levert

De gemeente heeft met een aantal instellingen contracten afgesloten voor kortdurend verblijf.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een professional naar eigen keuze of bij iemand uit uw eigen netwerk.