Kortdurend verblijf

Wat u moet weten

Kortdurend verblijf is bedoeld voor personen die thuis wonen maar permanent toezicht nodig hebben, ook ‘s nachts. U komt in aanmerking voor logeren als daarmee overbelasting van de mantelzorger kan worden voorkomen.

Veelal vindt logeren plaats in een instelling.

Voorwaarden

Voor deze maatwerkvoorziening komt u  pas in aanmerking als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt  zijn.

Logeren kan maximaal 20 etmalen per jaar.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor deze maatwerkvoorziening geldt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen en vermogen, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de kosten van de hulp.

De eigen bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Wie levert

De gemeente heeft met een aantal instellingen contracten afgesloten voor kortdurend verblijf.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een professional naar eigen keuze of bij iemand uit uw eigen netwerk.