Koggenland

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Zuid
Aantal woningen: 
70
Beschrijving van het project: 

Het schoolgebouw is op dit moment in gebruik als tijdelijke woonruimte. Koggenland 92 wordt door de groendienst van de gemeente Purmerend gebruikt door het dagelijkse onderhoud. De gemeente is van plan de huidige panden te slopen. Voor de bewoners van het schoolgebouw en voor de groendienst wordt een andere woonplek gezocht.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

De beoogde programmering voor de locatie Koggenland 90-92 is woningbouw van 70 appartementen aangevuld met een maatschappelijke voorziening waar mogelijk.

Vervolg

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
  • Eind 2019 - Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt volgt een nieuwe informatieavond in het najaar van 2019
  • 8 januari 2020 - De plannen zijn verder uitgewerkt en aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen.
    Bekijk de verschillende varianten.
  • Inmiddels is ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de locatie Koggenland 90. Bekijk het onderzoek.
  • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.

Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties.pdf

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl