Koggenland

Het schoolgebouw is op dit moment in gebruik als tijdelijke woonruimte. Koggenland 92 wordt door de groendienst van de gemeente Purmerend gebruikt door het dagelijkse onderhoud. De gemeente is van plan de huidige panden te slopen. Voor de bewoners van het schoolgebouw en voor de groendienst wordt een andere woonplek gezocht.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

De beoogde programmering voor de locatie Koggenland 90-92 is woningbouw van 70 appartementen aangevuld met een maatschappelijke voorziening waar mogelijk.

Vervolg

 • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
 • Eind 2019 - Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt volgt een nieuwe informatieavond in het najaar van 2019
 • 8 januari 2020 - De plannen zijn verder uitgewerkt en aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen.
  Bekijk de verschillende varianten.
 • Inmiddels is ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de locatie Koggenland 90. Bekijk het onderzoek.
 • Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. Daarom publiceren we het niet op deze pagina. U kunt het wel per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.
 • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.
 • Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken. Flora en fauna check.pdf
 • 5 maart 2020 Er is bodemonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kan en wordt het bodemonderzoek nader geduid in de toelichting op het bestemmingsplan. Bodemonderzoek Koggenland - Luitje Broekemastraat.pdf 
 • 9 september 2020 - Op 9 september is een bewonersavond geweest. Deze werd live uitgezonden via ons Youtube-kanaal. U kunt deze terugkijken: ga naar ons Youtube-kanaal De presentatie
 • Bekijk hier de inhoud van de presentatie Pdf 7 Mb)

Ga naar de samenvatting van alle onderzoeken

Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties.pdf

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Zuid
Aantal woningen: 
70