Symposium Purmerend Klimaatbestendig

Op 13 april 2017 vond in het stadhuis van Purmerend het Symposium Purmerend Klimaatbestendig plaats.

Kijk onderaan deze pagina voor een fotoimpressie en de presentaties van het symposium.

Aanpassen aan Klimaatverandering doe je niet in je eentje. Het symposium Purmerend Klimaatbestendig werd georganiseerd om te informeren, te inspireren en initiatieven te bundelen.

Wat is klimaatverandering?

Het klimaat verandert en dit geldt ook voor Purmerend. Naast zeespiegelstijging verwacht het KNMI hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving. Denk daarbij aan meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress. Dit zijn problemen waar iedereen in Purmerend mee te maken zou kunnen krijgen en waarbij de verantwoordelijkheid vaak ook verder reikt dan de gemeente alleen.

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/klimaatverandering/klimaatverandering/

Effecten klimaatverandering in de klimaatatlas Purmerend

De gemeente heeft met de klimaatatlas de verwachte effecten van de klimaatverandering inzichtelijk gemaakt. Deze effecten zijn op hoog detailniveau bepaald met de meest recente gegevens en berekeningsmethoden. Hiermee biedt deze atlas geen pasklare oplossingen, maar wel een basis voor beleidsmakers, beheerders, inwoners, bedrijven, instellingen en belangengroeperingen om te bespreken welke problemen we verwachten en wie daarmee aan de slag kan.

purmerend.klimaatatlas.net

Hoe denken inwoners van Purmerend over klimaatverandering?

In 2016 heeft de gemeente enquête gehouden onder het bewonerspanel hoe zij aankijken tegen klimaatveranderingen en welke maatregelen zij zelf bereid zijn te treffen om te komen tot een klimaatbestendige stad. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het symposium in april 2017.

Heeft u nog vragen? E-mail naar c.a.vandendool@purmerend.nl.