Kindercentrum of gastouderbureau of gastouderopvang registraties

Naam verwerking: 
Kindercentrum of gastouderbureau of gastouderopvang registraties
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Afgeven beschikking ten behoeve van toestemming exploitatie en opname in het Landelijk Register Kinderopvang
Betrokkenen: 
houders lindercentrum, gastouderbureau of gasthouder
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, VOG
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
GGD, team juridische en veiligheidszaken
Bewaartermijn: 
Tot afgeven beschikking
Verwerker: 
LRK