Kapvergunning

Wat u moet weten

In bomen kunnen vogels, vleermuizen en soms andere kleine zoogdieren een nest of verblijfplaats hebben. Op basis van de Wet natuurbescherming mogen deze beschermde inheemse diersoorten, hun nesten, rustplaatsen en eieren niet worden verstoord of beschadigd. Voorafgaand aan kap- of snoeiwerkzaamheden moet dit worden gecontroleerd. Is er sprake van verstoring of beschadiging dan mogen deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden zonder een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Met de flora en faunacheck kunt u zelf onderzoeken of op uw locatie beschermde planten of dieren aanwezig zijn.

De gemeente heeft geen bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Maar vaak zal een ontheffing van de Flora- en faunawet samen lopen met activiteiten als kappen, bouwen, slopen en monument wijzigen waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. Daarom haakt de ontheffing van de Wet natuurbescherming aan bij de omgevingsvergunning die door de gemeente wordt verleend.

Via het omgevingsloket online www.omgevingsloket.nl, kunt u de ontheffing van de Wet natuurbescherming samen met de toestemming voor de activiteiten kappen, bouwen, slopen en monument wijzgen in één keer aanvragen.

Meer informatie www.rvo.nl

Iepziekte

Bij het kappen en snoeien van iepen gelden speciale eisen. Neem voor meer informatie contact op met de Afdeling Stadsbeheer, telefoonnummer 452 452.

Kosten

Het tarief voor een vergunning of ontheffing bedraagt € 213,15.