Jeugdwet individuele voorziening

Naam verwerking: 
Jeugdwet individuele voorziening
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting
Doel: 
informatie t.b.v. aanvragen/ herindicatie/ verlengen/ beeëndigen voor een individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet
Betrokkenen: 
aanvrager jeugdhulp, ouders/verzorgers namens aanvrager jeugdhulp, professionele organisatie namens aanvrager jeugdhulp, gemachtigde namens aanvrager jeugdhulp
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, Administratienummer
Herkomst: 
aanvrager jeugdhulp of diens vertegenwoordiger, BRP, betrokken organisaties, zorgaanbieders, leveranciers jeugdhulp, huisartsen
Ontvangers: 
team jeugd en BO jeugd, Team FA, Treve advies, zorgaanbieders/leveranciers jeugdhulp, huisartsen/medisch specialisten, andere organisaties als SVB, RvK, CIZ, Veilig Thuis, St MEE
Bewaartermijn: 
5 jaar na beeëndiging
Verwerker: 
Centric