Jeugdfonds Sport & Cultuur

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Voor wie, voorwaarden

 • Uw kind is jonger dan 21 jaar
 • U heeft een laag inkomen, dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum
 • Deelname kan óf aan het Jeugdsportfonds óf aan het Jeugdcultuurfonds. Er moet dus een keuze worden gemaakt
 • Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximaal bedrag van € 350 per jaar.
  Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van deze € 350, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100) sportkleding/attributen te vergoeden.
 • Het Jeugdcultuurfonds betaalt de contributie/lesgeld en eventuele attributen tot een maximaal bedrag van € 425 per jaar.
  Mocht er na het betalen van het lesgeld nog geld over zijn van deze € 425, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 90) attributen te vergoeden.
 • De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging of de aanbieder van culturele activiteiten.
  U ontvangt dus zelf geen geldbedrag.
 • Er kan één aanvraag per jaar gedaan worden. Aanmelding kan niet met terugwerkende kracht.

Aanvragen

U kunt zelf geen aanvraag indienen, hiervoor kunt u zich wenden tot een intermediair.

Een intermediair is bijvoorbeeld iemand van het wijkteam, maar ook uw casemanager bij de gemeente, of een maatschappelijk werker op een school.