INTERVIEW: ‘Een compliment aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt’