Inter-Psy (voorheen Psygro BV)

Subsidie 2021 voor de inzet van behandelaren in jeugdteams. De activiteiten  richten zich o.a. op het snel en efficiënt passende hulp bieden, het versterken van de preventieve aanpak en bevordering van de samenwerking binnen de zorgketen

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
782.870,00