Inschrijvingen koopwoningen en kavels Beemster

Naam verwerking: 
Inschrijvingen koopwoningen en kavels Beemster
Gemeente: 
Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Grondslag: 
Toestemming
Doel: 
het toewijzen van koopwoningen of kavels (voor de reeds lopende plannen, geen nieuwe inschrijvingen)
Betrokkenen: 
ingeschrevene voor koopwoning, partner, kandidaat die niet staat ingeschreven
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Handtekening, BSN, Bankrekeningnummer, registratienummer
Herkomst: 
Betrokkene, BPD
Ontvangers: 
BPD, Werkom
Bewaartermijn: 
Kandidaten staan in de lijst totdat er een aankoop is gedaan of de kandidaat zichzelf afmeldt
Verwerker: 
nee