Inschrijving Themamarkt

Naam verwerking: 
Inschrijving Themamarkt
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het verhuren van kramen voor de themamarkten
Betrokkenen: 
marktondernemer
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, betaalgegevens, KvK nummer
Herkomst: 
Betrokkene, Team financien
Ontvangers: 
Team FA, kramenbaas, Team toezicht en handhaving
Bewaartermijn: 
3 jaar
Verwerker: 
formdesk