Inschrijving Matsmarkt

Naam verwerking: 
Inschrijving Matsmarkt
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het verhuren van kramen voor de Matsmarkt
Betrokkenen: 
particuliere kraamhouder
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, betaalgegevens
Herkomst: 
Betrokkene, Team financien
Ontvangers: 
Team FA, Team toezicht en handhaving, kramenbaas
Bewaartermijn: 
5 jaar
Verwerker: 
Formdesk