inleveren stempassen/processenverbaal stembureaulid/stembiljetten

Naam verwerking: 
inleveren stempassen/processenverbaal stembureaulid/stembiljetten
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Uitslag van de verkiezing bepalen
Betrokkenen: 
kiesgerechtigden, kandidaten, stembureauleden
Persoonsgegevens: 
NAW, geboortedatum
Herkomst: 
BRP, kandidaten
Bewaartermijn: 
3 maanden
Verwerker: 
nee