Inleveren kandidatenlijst

Naam verwerking: 
Inleveren kandidatenlijst
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Juiste kandidaten op het stembiljet vermelden
Betrokkenen: 
kandidaten
Persoonsgegevens: 
NAW, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, Handtekening, ID-kopie
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
centraal stembureau, kiesgerechtigden
Bewaartermijn: 
3 maanden
Verwerker: 
nee