Inkomensgrenzen MeerDoen-regelingen

Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten, ondersteunt de gemeente inwoners met een laag inkomen.

Afhankelijk van het soort aanvraag verstaat de gemeente Purmerend onder een laag inkomen: een inkomen tot 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsuitkering. Is uw inkomen en uw vermogen lager dan de genoemde bedragen? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Onderstaande bedragen zijn netto en exclusief vakantietoeslag.

Normen per 1 januari 2019  (ex. vakantietoeslag) 100% 120%
Personen tussen de 18 en 21 jaar    
Alleenstaande € 241 € 519
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 481 € 759
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 936 € 1.215
Personen tussen de 18 en 21 jaar met kind(eren)     
Alleenstaande ouder € 421 € 519
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 759 € 1.038
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.215 € 1.493
Personen tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaande € 974 € 1.253
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger
dan 18 jaar
€ 974 € 1.253
Gehuwd of samenwonend € 1.392 € 1.670
Personen met de pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaande € 1.090 € 1.369
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger dan 18 jaar € 1.090 € 1.369
Gehuwd of samenwonend € 1.485 € 1.764
Bij verblijf in een zorginstelling    
Alleenstaande (incl verh. zorg verz. premie) € 343 € 622
Echtpaar of samenwonend € 555 € 833
Kostendelersnorm    
Tweepersoonshuishouden € 696 € 974
Driepersoonshuishouden € 603 € 881
Vierpersoonshuishouden € 557 € 835
Vijfpersoonshuishouden € 529 € 807

Vermogen

Bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het (spaar-)geld op bank- of spaarrekening(en) van u en (indien van toepassing) uw partner en uw minderjarige kinderen waarvoor u zorg draagt. Ook een eigen woning in Nederland of in het buitenland is vermogen. De waarde van de woning mag u verminderen met het restant van de hypotheek. Een deel van het vermogen in de eigen woning telt de gemeente voor deze regeling niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen en wordt ieder jaar aangepast.

Voor 2019 gelden de volgende bedragen:

  • gezin of alleenstaande ouder € 12.240
  • alleenstaande € 6.120