Inkomensgrenzen MeerDoen-regelingen

Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten, ondersteunt de gemeente inwoners met een laag inkomen.

Afhankelijk van het soort aanvraag verstaat de gemeente Purmerend onder een laag inkomen: een inkomen tot 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsuitkering. Is uw inkomen en uw vermogen lager dan de genoemde bedragen? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Onderstaande bedragen zijn netto en exclusief vakantietoeslag.

Per 1 juli 2018:

Bestemd voor 120%   
Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd  
alleenstaande € 1.217

alleenstaande ouder/verzorger

met kinderen jonger dan 18 jaar

€ 1.217

gehuwd of samenwonend

 

€ 1.623
Pensioengerechtigden  
alleenstaande € 1.336

alleenstaande ouder/verzorger

met kinderen jonger dan 18 jaar

€ 1.336
gehuwd of samenwonend € 1.727
Personen in een zorginstelling  
alleenstaande € 604
echtpaar of samenwonend € 818
Personen tussen 18 en 21 jaar  
alleenstaande € 504
gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 738
gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.180
Personen tussen 18 - 21 jaar met kind(eren)  
alleenstaande € 504
gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 1.008
gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.451
Als u met meerdere volwassenen in een woning woont (kostendelersnorm)  
tweepersoonshuishouden € 947
driepersoonshuishouden € 857
vierpersoonshuishouden € 811
vijfpersoonshuishouden € 784

Vermogen

Bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het (spaar-)geld op bank- of spaarrekening(en) van u en (indien van toepassing) uw partner en uw minderjarige kinderen waarvoor u zorg draagt. Ook een eigen woning in Nederland of in het buitenland is vermogen. De waarde van de woning mag u verminderen met het restant van de hypotheek. Een deel van het vermogen in de eigen woning telt de gemeente voor deze regeling niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen en wordt ieder jaar aangepast.

Voor 2018 gelden de volgende bedragen:

  • gezin of alleenstaande ouder € 12.040
  • alleenstaande € 6.020
  • Vrijlating vermogen bij bewoning eigen woning bedraagt maximaal € 50.800