Inkomensgrenzen MeerDoen-regelingen

Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten, ondersteunt de gemeente inwoners met een laag inkomen.

Afhankelijk van het soort aanvraag verstaat de gemeente Purmerend onder een laag inkomen: een inkomen tot 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsuitkering. Is uw inkomen en uw vermogen lager dan de genoemde bedragen? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Onderstaande bedragen zijn netto en exclusief vakantietoeslag.

Normen per 1 juli 2020  (ex. vakantietoeslag) 120%
Personen tussen de 18 en 21 jaar  
Alleenstaande € 519
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 784
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.254
Personen tussen de 18 en 21 jaar met kind(eren)   
Alleenstaande ouder € 536
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 1.072
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.542
Personen tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd  
Alleenstaande € 1.294
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger
dan 18 jaar
€ 1.294
Gehuwd of samenwonend € 1.725
Personen met de pensioengerechtigde leeftijd  
Alleenstaande € 1.412
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger dan 18 jaar € 1.412
Gehuwd of samenwonend € 1.814
Bij verblijf in een zorginstelling  
Alleenstaande (incl verh. zorg verz. premie) € 639
Echtpaar of samenwonend € 857
Kostendelersnorm  
Tweepersoonshuishouden € 1.006
Driepersoonshuishouden € 910
Vierpersoonshuishouden € 862
Vijfpersoonshuishouden € 834

Vermogen

Bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het (spaar-)geld op bank- of spaarrekening(en) van u en (indien van toepassing) uw partner en uw minderjarige kinderen waarvoor u zorg draagt. Ook een eigen woning in Nederland of in het buitenland is vermogen. De waarde van de woning mag u verminderen met het restant van de hypotheek. Een deel van het vermogen in de eigen woning telt de gemeente voor deze regeling niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen en wordt ieder jaar aangepast.

Voor 2020 gelden de volgende bedragen:

  • gezin of alleenstaande ouder € 12.450
  • alleenstaande € 6.225
  • vermogensvrijlating bij een eigen woning € 52.500