Informatie voor (nieuwe) aanbieders per 1-1-2021

Aanmelding voor overeenkomst Wmo Maatwerkvoorzieningen

Voor de inkoop van de Wmo producten hulp bij huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf is per 1 januari 2021 gekozen dat aanbieders die voldoen aan de (geschiktheids)eisen, toegelaten kunnen worden tot de groep aanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst sluit. De cliënt die voor een voorziening in aanmerking komt, mag zelf zijn aanbieder kiezen uit de groep toegelaten aanbieders. De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit en de uitvoering van en de verantwoording over de voorzieningen die in het kader van de overeenkomst worden geleverd.

Eisen en voorwaarden

De eisen en de voorwaarden waar u en uw producten aan moeten voldoen staan in onderstaande documenten beschreven:

Vragen

Heeft u vragen over de procedure, de eisen en of de voorwaarden dan kunt u deze mailen naar contractmanagementWmo@purmerend.nl  

Aanmelden voor een overeenkomst

Wilt u met de gemeenten Purmerend en Beemster per 1 januari 2021 een overeenkomst Hulp bij het huishouden, Individuele begeleiding, Dagbesteding en/ of Kortdurend verblijf afsluiten? Vul dan uiterlijk 25 oktober 2020 het volgende aanmeldformulier in: Aanmelden voor overeenkomst Wij sturen u dan de in te vullen overeenkomst, Eigen verklaring en procedure per mail toe.