Informatie voor (nieuwe) aanbieders

Aanmelding voor overeenkomst Wmo Maatwerkvoorzieningen

Voor de inkoop van de Wmo producten hulp bij huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf is per 1 januari 2021 gekozen dat aanbieders die voldoen aan de (geschiktheids)eisen, toegelaten kunnen worden tot de groep aanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst sluit. De cliënt die voor een voorziening in aanmerking komt, mag zelf zijn aanbieder kiezen uit de groep toegelaten aanbieders. De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit en de uitvoering van en de verantwoording over de voorzieningen die in het kader van de overeenkomst worden geleverd.

Eisen en voorwaarden

De eisen en de voorwaarden waar u en uw producten aan moeten voldoen staan vast. Bent u geïnteresseerd naar de eisen en voorwaarden, dan kunt u de overeenkomst inzien door een mail te sturen naar contractmanagement@purmerend.nl.

Vragen

Dus heeft u vragen over de procedure, de eisen en of de voorwaarden dan kunt u deze mailen naar contractmanagementWmo@purmerend.nl  

Aanmelden voor een overeenkomst

Op dit moment is het niet mogelijk om aan te melden voor een overeenkomst. De eerstvolgende mogelijkheid om toe te treden is per 1 januari 2023. De planning voor deze tussentijdse toetreding wordt september 2022 op deze website bekend gemaakt.