Hulp bij het huishouden

Wat u moet weten

Hulp bij het huishouden gaat om verschillende taken: van licht huishoudelijk werk zoals opruimen, afstoffen en afwassen tot zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen, dweilen en de was verzorgen. Daarnaast is het in uitzonderlijke situaties mogelijk om hulp te krijgen bij het bereiden van maaltijden of het verzorgen van kinderen.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor deze Wmo voorziening geldt een eigen bijdrage. U betaalt € 17,50 per 4 weken zolang als u hulp bij het huishouden krijgt.

U krijgt hiervoor een factuur van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Wie levert

De gemeente heeft met een groot aantal zorgaanbieders contracten afgesloten voor hulp bij het huishouden.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een professionele aanbieder of een persoon naar eigen keuze.