Huisartsenpraktijk Versteegh/Homan

Subsidie 2021 voor het aanstellen van een praktijkondersteuner huisarts (POH) speciaal voor de doelgroep jeugd GGZ in het jaar 2021.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
10.988,00