Horeca festiviteit melding

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

Het doen van een melding betekent geen totale vrijbrief. Het blijft verboden geluidhinder te veroorzaken, dit ter bescherming van omwonenden en de omgeving.
Het betreft festiviteiten die vanuit de horeca-inrichtingen plaatsvinden.