Horeca

Drank- en horecavergunning

Wat u moet weten

Een drank- en horecavergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

 • Normaal heeft u binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. U moet daarvoor wel een complete aanvraag indienen.

Wijzigingen op huidige vergunning?

 • Bij een wijziging van de rechtsvorm vraagt u een nieuwe drank- en horecavergunning aan. Bijvoorbeeld van eenmanszaak, vof of maatschap naar Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap.
 • Bij een wijziging van de inrichting van het pand doet u een melding wijziging inrichting.
 • Bij wijzigingen in leidinggevenden vult u een wijziging aanhangsel leidinggevenden in.

Voorwaarden

Voor commerciële bedrijven:

 • de leeftijdseis voor leidinggevenden is minimaal 21 jaar, is van onbesproken gedrag (bijvoorbeeld als u niet bent veroordeeld)
 • alle leidinggevenden van de horecagelegenheid moeten in het bezit zijn van een Verklaring sociale hygiëne
 • gedurende de openingstijden van het horeca- of slijtersbedrijf moet er ten minste één van de leidinggevenden aanwezig zijn die ook op het aanhangsel vermeld staat
 • Daarnaast moet het pand aan de nodige inrichtingseisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in het 'Besluit inrichtingseisen drank-en horecawet' (Overheid.nl).

Voorwaarden Paracommerciele bedrijven (Voor verenigingen, stichtingen):

 • Minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) dienen te beschikken over een Verklaring sociale hygiëne.
 • Barvrijwilligers moeten een IVA instructie hebben gevolgd.
 • Alle leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn en mogen niet van slecht levensgedrag zijn
 • Daarnaast moet het pand aan de nodige inrichtingseisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in het 'Besluit inrichtingseisen drank-en horecawet' (Overheid.nl).

Vergunning aanvragen

Een Drank- en Horecawetvergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf door commercieel rechtspersoon aanvragen:

Digitale aanvraag Drank- en horecavergunning model A

Een Drank- en Horecawetvergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf door paracommercieel rechtspersoon aanvragen:

Drank- en horecavergunning model B

óf u maakt een afspraak met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In overleg met de behandelend ambtenaar wordt het aanvraagformulier ingevuld, door u ondertekend en de aanvraag ingediend.

Voor de afspraak zijn de volgende gegevens en documenten noodzakelijk

 • een bouwtekening van de oppervlakte van de inrichting, waarbij de tekening de huidige situatie moet weergeven
 • gegevens van de mechanische ventilatievoorziening
 • een voorlopige koop/huurovereenkomst
 • kopie arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n)

Kosten

De legeskosten in euro's voor de vergunning zijn:

1. het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet tot het exploiteren van een horeca-inrichting of een slijterbedrijf 660,70
2. a. het verlenen van een nieuwe vergunning of wijziging van een bestaande vergunning vanwege een wijziging van de leidinggevende óf een wijziging van de rechtsvorm waarbij minimaal één vergunninghouder blijft betrokken 97,20
  b. voor elke volgende leidinggevende 84,40
3. het  verlenen van een nieuwe vergunning of wijziging van een bestaande vergunning vanwege een wijziging in de inrichting 149,80
4. het verlenen van een ontheffing van de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen als er sprake is van een bijzondere gelegenheid 49,00