Horeca

Brandveilig gebruik gebouwen

Wat u moet weten

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding is verplicht voor een bouwwerk of inrichting waarin meer dan 50 mensen kunnen verblijven, en waarin niet wordt geslapen.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is verplicht wanneer:

  • aan meer dan 4 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft. Voorbeelden hiervan zijn: verzorgingstehuizen en hotels.
  • aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf wordt verschaft
  • aan meer dan 4 personen woonverblijf wordt verschaft, anders dan een huishouden per woning.

Wijziging inrichting of (bedrijfs)activiteit?

Bij een wijziging in het gebruik van uw bouwwerk of inrichting moet u een nieuwe gebruiksmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen.

Evenement organiseren?

Wanneer u een evenement organiseert heeft u ook een vergunning tijdelijk gebruik brandveiligheid nodig. Voor het aanvragen van deze vergunning kunt u het aanvraagformulier evenementenvergunning gebruiken. Ga hiervoor naar het product 'Evenementenvergunning' of neem contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Kosten

De leges voor de omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik, zijn gebaseerd op de totale gebruiksoppervlakte van het bouwwerk of de inrichting (art. 2.1. lid 1 onder d Wabo, art. 2.12.1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken).

De leges zijn € 1.110,60.