Hoe schoon is de lucht in Purmerend: luchtkwaliteit 2020 gemeten

Publicatiedatum: 
4 Mar 2021

Gemeente Purmerend heeft de luchtkwaliteit over 2020 gemeten. Het stikstofgehalte (NO2) dat gemeten is, is een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer. Uit de resultaten blijkt dat op alle locaties het jaargemiddelde NO2 over 2020 voldoet aan de grenswaarde van 40 μg/m3.

Wethouder Paul van Meekeren is blij met de resultaten: ‘Op alle locaties scoort Purmerend onder de landelijk geldende norm. Ook de komende 4 jaar blijven we meten en monitoren. We streven natuurlijk naar een nog beter resultaat volgend jaar! Schone lucht draagt bij aan de kwaliteit van leven in Purmerend.’
 
In 2019 heeft de gemeente besloten de komende 5 jaar de luchtkwaliteit in Purmerend te gaan meten. Eind december 2019 is de GGD Amsterdam op 10 locaties gestart met metingen door palmbuisjes. De resultaten worden afgezet tegen de landelijk geldende norm voor NO2.

Resultaten per locatie

De jaargemiddelde NO2 concentraties voor 2020 zijn bekend, hier zijn de exacte locaties te vinden. In onderstaand tabel zijn de resultaten voor alle locaties weergegeven. De grenswaarde die hierbij gehanteerd wordt is 40 μg/m3

Locatie Jaargemiddelde NO2 concentratie in μg/m3

  • Looiersplein Purmerend 17,7
  • Gedempte Where Purmerend 25,7
  • Churchilllaan bij brug 19,9
  • Professor Mr. PJ Oudlaan thv Salvador Allendelaan 17,2
  • Slaperdijk thv Van Osweg 15,5
  • Verzetslaan thv Meerland 17,7
  • Verzetslaan thv Laan der Continenten 19,5
  • Gangeslaan thv Azielaan 17,4
  • Gorslaan 18,8
  • Laan der Continenten (nabij A7) Purmerend 21,6

Coronamaatregelen hebben effect op resultaat

De meting is een eerste monitoring, waardoor de resultaten niet vergeleken kunnen worden met eerdere jaren. Het is waarschijnlijk dat de coronamaatregelen een effect hebben op de meetresultaten. Het precieze effect is niet duidelijk. Wel blijkt uit metingen die GGD Amsterdam in Amsterdam uitvoert - waar al meerdere jaren de luchtkwaliteit wordt gemeten - dat de NO2 concentraties in 2020 zeer sterk zijn gedaald ten opzichte van 2019 en voorgaande jaren.