Het voltrekken van een huwelijk of partnerschap

Naam verwerking: 
Het voltrekken van een huwelijk of partnerschap
Gemeente: 
Beemster
Verantwoordelijke: 
Ambtenaar van de burgerlijke stand
Team: 
BABS
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Het sluiten van een huwelijk of partnerschap (een juridisch rechtsgeldige relatie tot stand brengen
Betrokkenen: 
bruidspaar of partners, getuigen, Kinderen
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Burgerlijke staat, naam
Herkomst: 
Burgerzaken
Bewaartermijn: 
tot en met de voltrekking
Verwerker: 
nee