Het aangaan van contracten met aannemers

Naam verwerking: 
Het aangaan van contracten met aannemers
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Realisatie / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Overeenkomst
Doel: 
het aangaan van contracten met aannemers t.b.v. het realiseren van projecten voor team Realisatie
Betrokkenen: 
contactpersoon aannemers, bewoners
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, Handtekening
Herkomst: 
bewoners, aannemers
Ontvangers: 
Team realisatie
Bewaartermijn: 
zolang het project loopt, na afloop worden de gegevens geanonimiseerd
Verwerker: 
nee