Het aangaan van contracten met aannemers

Naam verwerking: 
Het aangaan van contracten met aannemers
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Techniek en Civiel / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Overeenkomst
Doel: 
Het aangaan van contracten met aannemers tbv het realiseren van diverse projecten van Team Civiel en Techniek
Betrokkenen: 
contactpersoon aannemers, ondertekenaar contract
Persoonsgegevens: 
naam, telefoonnummer/e-mailadres, functie
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
team techniek & Civiel
Bewaartermijn: 
Zolang het project loopt, na afloop worden de gegevens geanonimiseerd
Verwerker: 
nee