Herinrichting Scheldestraat

De riolering in Overwhere-Zuid is versleten en voldoet niet meer aan de huidige milieu-eisen. Daarom vervangt de gemeente deze riolering. Hierbij gaan we van een gemengd stelsel naar een gescheiden rioolstelsel. Dit houdt in dat vuil water van toilet, douche en wasmachine direct naar de rioolzuivering gaat en schoon water (regen) direct naar sloten en kanalen.

Ontwerp openbare ruimte

April 2019: Bewoners en organisaties van de Scheldestraat e.o. zijn uitgenodigd voor een eerste informatieavond.

We legden aan hen uit waarom het openbaar riool aan vervanging toe is en wat dat betekent. Negenenveertig bewoners en ondernemers gingen met elkaar in gesprek. Verdeeld over vier groepen bespraken ze hoe hun straat eruit moet komen te zien als het rioolwerk klaar is.

Februari 2020: Alle ideeën, wensen en aandachtspunten hebben wij zo goed mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp hebben wij op 5 februari 2020 gepresenteerd aan de belanghebbenden. Kon u er niet bij aanwezig zijn? Bekijk het ontwerp en de uitleg hierbij.

Hoe nu verder?

Alle opmerkingen die gemaakt zijn, worden besproken in het ontwerpteam. Als het mogelijk is wordt het ontwerp aangepast om eventuele bezwaren weg te nemen. Als dat niet mogelijk is, geven we een terugkoppeling waarom dit niet aangepast kan worden.

Het ontwerp wordt vervolgens definitief gemaakt. Het definitieve ontwerp en de nota van antwoord worden daarna met alle betrokkenen gedeeld.