Heffen en innen gemeentelijke belastingen

Naam verwerking: 
Heffen en innen gemeentelijke belastingen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Heffingsambtenaar
Team: 
Belastingen / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en facturen
Betrokkenen: 
belastingplichtige
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Bankrekeningnummer, BSN
Herkomst: 
BRP, KvK, kadaster, RDW, PWN, Team programmering & Planning, VBA, Vastgoed, WMO, Economie, reiniging, rechtbank
Ontvangers: 
belastingplichtigen, PB overheden, rechtbank, Team VBA, team juridische en veiligheidszaken
Bewaartermijn: 
3 jaar na opleggen
Verwerker: 
Werkom, Rotaform