Handtekeningenlijsten

Naam verwerking: 
Handtekeningenlijsten
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wijkmanagement / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang, Toestemming
Doel: 
Achtergrondinformatie van bewoners voor een initiatief in een straat, buurt of wijk
Betrokkenen: 
inwoners
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Handtekening
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
wijkmanager
Bewaartermijn: 
Zolang de kwestie waarvoor de handtekeningen nodig zijn, speelt
Verwerker: 
nee