Grondwerkzaamheden Verzetslaan voor bouw 108 tijdelijke woningen

Publicatiedatum: 
3 jan 2020
De locatie bij de Verzetslaan wordt klaargemaakt voor de bouw van 108 tijdelijke woningen. Deze werkzaamheden starten maandag 6 januari 2020 en duren tot maart.

Tezamen met de woningen aan de Kanaaldijk (20 woningen), Etserstraat (28 woningen) en Karekietpark (44 woningen) is het totaal aantal tijdelijke woningen dan 200.
 
Het terrein ligt te laag om goed op te kunnen bouwen, daarom gaat de gemeente het terrein ophogen met grond. Deze grond moet verdicht worden om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. De tijd die nodig is om de grond in te laten klinken, wordt verkort door het aanbrengen van extra grond en verticale drainage. De extra grond haalt de gemeente in de tweede helft van het jaar weg.
 
Maandag begint de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden en zo gaandeweg de week gaan vrachtwagens zand en grond rijden. Na het verwijderen van de extra grond, wordt de grond bouwrijp gemaakt door onder andere riool en kabels en leidingen aan te leggen.

Tijdelijke woningen

Op de locatie worden 108 tijdelijke woningen gerealiseerd in drie bouwlagen en verdeeld over drie bouwblokken. De opzet is zodanig dat er voldoende mate van woon- en leefkwaliteit wordt geborgd. Rondom de woningen worden 76 parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door een nieuwe bomenrij. Groen staat ook binnen de rest van het plangebied centraal. Zo vindt het parkeren onder meer plaats op grasstenen.