Grond verpachtingen

Naam verwerking: 
Grond verpachtingen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Overeenkomst
Doel: 
afsluiting en afwikkeling van de pachtovereenkomst
Betrokkenen: 
pachter
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Bankrekeningnummer, BSN, KvK nummer
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
pachter, financiele administratie, grondkamer
Bewaartermijn: 
1 jaar na overlijden/verhuizing in geval van eeuwig durende pacht óf 1 jaar na einde pachtovereenkomst met beperkte duur
Verwerker: 
nee