Grond ingebruikgevingen

Naam verwerking: 
Grond ingebruikgevingen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Overeenkomst
Doel: 
Zorgen dat restgroen uitgegeven kan worden
Betrokkenen: 
Huurder of gebruiker van stuk grond
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht
Ontvangers: 
financiele administratie, Team GEO
Bewaartermijn: 
Zolang contract loopt
Verwerker: 
metafoor (systeem VBS)