Grofvuil

Naam verwerking: 
Grofvuil
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Reiniging / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Ophalen en afvoeren grofvuil op adres inwoners
Betrokkenen: 
inwoners
Persoonsgegevens: 
NAW
Ontvangers: 
betrokkene, KCC
Bewaartermijn: 
tot 2 weken na ophalen
Verwerker: 
nee