Grof vuil ophalen

Naam verwerking: 
Grof vuil ophalen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Programmering en Planning / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
grof vuil ophalen bij inwoners
Betrokkenen: 
inwoners
Persoonsgegevens: 
NAW
Herkomst: 
KCC
Ontvangers: 
KCC
Bewaartermijn: 
2 weken
Verwerker: 
nee