Groenplan Purmerend: interview met Eveline Tijmstra, CDA wethouder gemeente Purmerend

Publicatiedatum: 
14 dec 2018
Het college wil de komende jaren extra geld uittrekken voor het groenonderhoud in de stad. Hiervoor is een Groenplan opgesteld voor de komende vier jaar. In het Groenplan staat omschreven wat hierbij de uitdagingen zijn en hoe we de kwaliteit van het groen structureel kunnen verbeteren. Wij vroegen wethouder Eveline Tijmstra ons iets meer te vertellen over het hoe en waarom van dit Groenplan.

Licentie: 
Creative Commons
Auteur: 
gemeente Purmerend

Allereerst, wie ben jij eigenlijk, voor degenen die jou nog niet kennen?

"Ik ben Eveline Tijmstra, CDA wethouder gemeente Purmerend. Acht jaar geleden begon ik in de politiek. Ik ben 39 jaar, moeder van twee dochters van 10 en 7 jaar en woon met veel plezier in de wijk Overwhere."

Wat zijn jouw onderwerpen, dus waar ben je wethouder van?

"In mijn portefeuille vallen fysieke leefomgeving inclusief wijkmanagement, Stadsontwikkeling binnenstad/centrum, Verkeer en vervoer, Kunst en cultuur, Erfgoedbeleid en Publieksdienstverlening. Ook ben ik wijkwethouder van de wijken Wheermolen en Overwhere."

Wat vind jij belangrijk voor ons groen in de stad?

"De ruimte in de stad is beperkt en onze inwoners hechten veel belang aan de leefbaarheid van de stad en het groen dat daarbij hoort. Ik vind het belangrijk dat de natuur en bebouwde omgeving in balans blijven om de stad leefbaar te houden voor de komende generaties.

Openbaar groen gaat voor mij niet alleen over bomen, planten en struiken. Een mooie en goed onderhouden groene ruimte staat voor mij gelijk aan ruimte voor ontmoeting, sociale samenhang en een gevoel van veiligheid. Al deze aspecten samen geven me de drive om mij in te zetten voor het onderhoud van het groen in de stad."

Komt het nog goed met het groen van Purmerend?

"Jazeker. In het onderhoud van het openbaar groen in de stad is de afgelopen jaren achterstand ontstaan. Door eerdere beleids- en ontwerpkeuzes, het toegenomen gebruik van de openbare ruimte en het ontoereikende budget is er bijvoorbeeld minder gesnoeid en onkruid verwijderd dan nodig was. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een inhaalslag. Alleen is er meer nodig om het niveau echt op te krikken. De komende jaren is er € 700.000 extra uitgetrokken om de achterstanden weg te werken. Het wegwerken van de achterstand gaan we doen in 5 grote stappen. Ik verwacht dat inwoners hier op korte termijn al de eerste resultaten van zien."

Wat is frame en franje?

"Om het vele groen in de stad overzichtelijk te maken, hebben we het groen verdeeld in frame en franje. Het frame vormt de groene basis van de stad en bestaat onder meer uit stedenbouwkundige lijnen, verkeershoofdroutes, waterlopen, parken en recreatiegebieden. Omdat het groene frame voor alle inwoners van Purmerend van belang is, is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Plantvakken die vooral belangrijk zijn voor een kleinere groep zoals een straat, een blok of een buurt, noemen we de franje. Op onze interactieve Groenkaart kun je zien welke plantvakken in Purmerend franje zijn."

Hebben de inwoners van Purmerend hier ook nog iets over te zeggen?

"Sterker, initiatieven van Purmerenders om iets aan de groene franje, de plantvakken in hun buurt of wijk, te doen zijn zeer welkom. De gemeente werkt hier graag aan mee! Hoe het groen erbij staat gaat inwoners van Purmerend zeer aan het hart. Dit blijkt elke keer weer als we met inwoners praten over het groen in hun omgeving. Dat blijkt ook uit het enthousiasme voor adoptiegroen in Purmerend. Vaak weten inwoners zelf het best hoe het groen in hun leefomgeving kan worden verbeterd. Veel Purmerenders zetten zich daar nu op verschillende manieren voor in. Dat vind ik fantastisch. Zo werken we samen aan een mooie stad."

Nog een leuk initiatief tegengekomen?

"Sydney van der Meer, een 16-jarige Purmerender nodigde mensen in zijn buurt uit om te gaan ‘GEO cachen’. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar GEO caching is een internationaal spel waarbij mensen met hun GPS-device op zoek gaan naar verborgen schatten. Die liggen overal, dus ook in Purmerend. Hij organiseerde een CITO-event (dit staat voor: cache in, trash out), waarbij mensen iets terug doen voor de omgeving en de natuur waarin ze GEO cachen.  Samen met een groepje GEO-cachers ruimde hij het zwerfafval in de buurt op. Op mijn Youtube kanaal zie je mijn vlog hierover."

Waar staan we over vier jaar?

"Over 4 jaar hebben we de achterstanden in de plantvakken weggewerkt. Inwoners ervaren in hun straat, in hun wijk dat het er verzorgder uitziet. Het aantal mensen dat een plantvak adopteert om bij te houden is gegroeid. Zo zorgen we samen voor een leefbare en groene stad waarin het fijn is om te verblijven. Ook is er begonnen met een kwaliteitsverbetering van de bomen en de parken. De opgave voor deze twee onderdelen vraagt een langere aanpak dan vier jaar, maar we weten goed wat er voor nodig is om alles op niveau te brengen. Zo komen we tot een openbare ruimte die er verzorgd uitziet en aanzet tot bewegen en ontmoeten."