Groen licht voor nieuwbouw De Graeff

Publicatiedatum: 
19 apr 2019
Op donderdag 18 april 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bouw van een medisch centrum en 19 sociale huurwoningen in de Purmer-Noord. Voor de bouw was het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Daar heeft de gemeenteraad donderdagavond mee ingestemd. Het complex komt naast de kruising van de De Graeffweg en de Grotenhuysweg.

In het medisch centrum komen in ieder geval een huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapeut. Bij het complex worden 30 parkeerplaatsen gerealiseerd. Overdag kunnen bezoekers van het medisch centrum daar parkeren en buiten kantoortijden zijn de plekken beschikbaar voor de wijkbewoners van de appartementen en daaromheen. In het complex komen vijftien tweekamerappartementen van 55 vierkante meter, en vier driekamerappartementen van 69 vierkante meter. Het complex wordt voorzien van een lift, zodat de appartementen geschikt zijn voor zowel starters als senioren. 

Aanpassingen

De initiatiefnemers medisch centrum De Graeff en woningcorporatie Intermaris hadden al enige tijd nieuwbouwplannen voor locatie De Graeffweg 70. Het eerste ontwerp is al in 2015 aan de buurt gepresenteerd. Vorig jaar is het plan nogmaals gedeeld met de omwonenden. Naar aanleiding daarvan zijn aanpassingen in het ontwerp gemaakt waarna de procedure is gestart om het bestemmingsplan te wijzigen. In december is het plan ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Nieuwbouwplan

Het nieuwe medisch centrum zal onder andere in gebruik worden genomen door een aantal zorgaanbieders dat nu nog op de Overlanderstraat is gehuisvest. Daarnaast is de ambitie van de gemeente om een groot aantal woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Woningcorporatie Intermaris kan hier met het nieuwbouwplan invulling aan geven. Deze ontwikkeling paste echter nog niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan.

Woningnood

Wethouder Thijs Kroese over het plan: ‘Dit is een van de locaties in de stad waar we nog kunnen bouwen. Het is hard nodig dat we kijken naar de plekken waar woningbouw mogelijk is, om iets te doen aan de woningnood in Purmerend. Ik ben blij dat het traject met de omwonenden goed is verlopen en dat we hier nu niet alleen sociale huurwoningen, maar ook een modern medisch centrum aan de wijk kunnen toevoegen.’