Groen in het Karekietpark

Publicatiedatum: 
18 feb 2019
April vorig jaar heeft de gemeente besloten 118 tijdelijke woningen te realiseren op vier locaties in de stad. Op de locatie Karekietpark komen 44 tijdelijke woningen. Een belangrijk onderdeel bij de uitwerking is het behoud van zo veel mogelijk groen.

In het Karekietpark staan prachtige bomen, die we voor dit park en de stad willen behouden. De tijdelijke woningen zijn dan ook zo getekend dat de bijzondere bomen - op één na – kunnen blijven staan. In totaal worden er 15 bomen gekapt. Om dit te compenseren worden er op een andere plek in het Karekietpark rond de tijdelijke woningen 15 bomen bij geplant. De 15 bomen worden deze week gekapt. Hiermee wordt dinsdag 19 februari gestart, de planning is om deze week ook klaar te zijn. Gebruikers van het gebied ondervinden geen last van het weghalen van de bomen. Er zijn wel extra verkeersbewegingen van het werkverkeer. Het is Voorjaarsvakantie, zo is er bij de basisschool weer minder verkeer.

Bescherming bomen

Tijdens het bouw- en woonrijp maken van de locatie en het plaatsen van de woningen, plaatst de gemeente hekken om de te behouden bomen. Ze worden in een ruime boog om de stam gezet, zodat zowel de stam als de takken onbeschadigd blijven.

Bouwen van de woningen

Na de brand in het leegstaande schoolgebouw in het Karekietpark is het puin daar opgeruimd. Het terrein is vlak gemaakt, binnenkort worden de hekken verwijderd. De gemeente is nu bezig met het voorbereiden van het aanvragen van de benodigde vergunningen voor het bouwen van de woningen.