Graffiti of wildplak melden

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Meld afbeeldingen, teksten aangebracht in de openbare ruimte of aanplakbiljetten en stickers op niet daarvoor bestemde plaatsen.