GGD Zaanstreek-Waterland (Meldpunt Bijzondere Zorg)

Subsidie 2021 voor het meldpunt bijzondere zorg (MBZ) richt zich op het somatische, psychische, sociale en maatschappelijke functioneren van mensen in zorgwekkende situaties en is erop gericht, samen met de cliënt, de leefsituatie op alle leefgebieden te verbeteren.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
111.006,00