Gezondheidsverklaring rijbewijs

Wat u moet weten

Afhankelijk van uw persoonlijke (gezondheids-) situatie heeft u nodig:

a. Een gezondheidsverklaring zonder geneeskundig verslag

  • voor de aanvraag van een Verklaring van geschiktheid voor de categorieën AL, AZ, B en BE
  • voor personen met medische indicatie, mits het rijbewijs afloopt voor het zeventigste levensjaar

De vragenlijst bevat elf vragen over uw gezondheidstoestand. U kunt de vragen beantwoorden met ja of nee.

b. Een gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag

  • voor personen die 75 jaar of ouder zijn
  • voor personen die 65 jaar of ouder zijn, waarvan het rijbewijs na het zeventigste levensjaar verloopt ongeacht of u een categorie C, C1, D, D1 en/of E bij die categorieën heeft

De vragenlijst bevat naast de onder a. genoemde vragen ook een voorgedrukte vragenlijst. Een arts moet deze invullen na de rijbewijskeuring.

c. Een gezondheidsverklaring CDE met geneeskundig verslag

  • voor de aanvraag van een Verklaring van geschiktheid voor de categorieën C, C1, D, D1 en/of E bij die categorieën wil, ongeacht of u een medische indicatie heeft of niet
  • een keuring door een arts werkzaam bij een arbo-dienst is vereist

De vragenlijst bevat naast de onder a. genoemde vragen ook een voorgedrukte vragenlijst. De Arbo-arts moet deze invullen na de rijbewijskeuring.

De behandeling van een gezondheidsverklaring door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan tot drie maanden duren. Vraag de papieren dus tijdig aan.

Kosten

€ 37,80

Keuringsleeftijd

leeftijd rijbewijs geldig keuring
jonger dan 60 jaar 10 jaar niet nodig
tussen 60 - 65 jaar 10 jaar niet nodig
tussen 65 - 70 jaar tot 75e verjaardag niet nodig
tussen 70 - 75 jaar 5 jaar

bij verloop rijbewijs

of na 75e verjaardag

75 jaar of ouder 5 jaar verplicht