Gemeentesecretaris Joost Cox stopt per 27 maart

Publicatiedatum: 
24 Mar 2017
Gemeentesecretaris/algemeen directeur a.i. Joost Cox heeft het college van B&W te kennen gegeven vanwege gezondheidsredenen te moeten stoppen met zijn werkzaamheden. Hij gaf aan dat hij vanwege deze reden flinke belemmeringen ondervindt bij de adequate uitoefening van zijn functie.

Het college van B&W respecteert en waardeert deze afweging van de heer Cox en zegt hem veel dank voor hetgeen hij in de afgelopen maanden, samen met de nieuwe directieleden en in goed overleg met de ondernemingsraad, tot stand heeft gebracht in de belangrijke fase van invoering en opstart van de nieuwe organisatie. De taken worden voorlopig overgenomen door loco-secretaris Hermi Welage.