Gemeentesecretaris Gerda Blom

Contact: G.Blom@purmerend.nl

 

De gemeentesecretaris is de adviseur van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en neemt deel aan de B&W-vergaderingen. Feitelijk is de gemeentesecretaris de schakel tussen wat het bestuur wil en wat de ambtelijke organisatie kan. De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.